Digitalizācija kā iedvesma biznesam

Jauns gads jāsāk ar jaunu iedvesmu. Tieši tādēļ mēs kā komanda nolēmām piedalīties biznesa un tehnoloģiju platformas BiSMART rīkotajā, biznesam un tehnoloģijām veltītajā pasākumā Biznesa forums ar vairāk nekā 1000 apmeklētājiem. Tajā ar saviem novērojumiem dalījās 20 dažādu nozaru eksperti un viedokļa līderi, tostarp ELVA biznesa risinājumu nodaļas vadītāja Ilva Gravleja, kura diskusijā par digitalizācijas nozīmi konkurences celšanā minēja piemēru par biznesa resursu vadības sistēmu kā iespēju iegūt sev tik svarīgo – laiku. Forumā kopumā tika apskatīti un analizēti būtiskākie notikumi, procesi, izaicinājumi globālajā, valsts, uzņēmuma un indivīda līmenī. 

Spilgtākās atziņas:
 • Galvenās Eiropā raksturīgās tendences ir: lielvaru ambīcijas, enerģētikas un resursu transformācija, mākslīgā intelekta izmantošana.
 • 2022. gada beigās ekonomikā bija vērojama lejupslīde, bet 2023. gada otrajā pusē situācija uzlabosies, un galvenokārt to ietekmēs trīs apstākļi: karš Ukrainā, uzņēmēju investīcijas un procentu likmju celšana.
 • Būs novērojams eksporta pieaugums ar zināmiem riskiem (piegāžu ķēdes traucējumi, cilvēkkapitāls, energoresursu cenas, ģeopolitiskā situācija).
 • Latvijā jāveicina enerģētiskā neatkarība, eksakto zinātņu izglītība, kā arī jāmodernizē Latvijas aizsardzības spējas.
 • Atjaunojamo resursu vidū šobrīd absolūts līderis enerģijas sniegšanā ir saule.
 • Elektrifikācija un digitalizācija ir atslēga uz ilgtspējīgāku un noturīgāku nākotni.
 • Uzņēmumu lielākie izaicinājumi ir: darbinieku pieejamība, tirgus paplašināšana un biznesa ilgtspēja.
 • Uzņēmējiem svarīgi fokusēties uz: produktivitāti, eksportu, investīciju piesaisti.
 • Altum šobrīd piedāvā vairāk nekā 40 atbalsta programmas, un drīzumā tiks piedāvāts aizdevumus ar kapitāla atlaidi, fokusējoties uz MVU energoefektivitāti un digitalizāciju.
 • 2023. gadā sagaidāms lielāks pieprasījums pēc darbaspēka, īpaši IT jomā.
 • Personāla vadības prioritātes saistīsies ar darbinieku labbūtību.
 • Izšķiroša nozīme konkurences saglabāšanā ir optimizācijai un digitalizācijai.

Ar ko sākt, lai digitalizētu procesu vadību savā organizācijā?

Sazināties

ELVA aptauja par digitalizācijas aktualitāti

Foruma laikā veicām aptauju, kurā piedalījās 100 respondenti, lai noskaidrotu, cik liela nozīme digitalizācijai ir šogad un tieši sava uzņēmuma ietvaros. Lielu un izteiktu nozīmi saskatīja 80% aptaujāto, kas norāda par biznesa procesu vadības digitalizācijas aktualitāti. Visvairāk vēlas digitalizēt un automatizēt procesus biznesa analītikā, finanšu vadībā, personāla vadībā un pārdošanā. Diezgan liels īpatsvars – 49% aptaujāto nebija dzirdējuši par ES fondu atbalstu digitalziācijā, tikai 25% no aptaujātajiem izmantos minētās atbalsta iespējas.

Ņemot vērā energoresursu sadārdzinājumu, uzņēmumiem šogad izstrādāti dažādi valsts atbalsta mehānismi, tostarp, atbalsta programmas digitalizācijai, kas ļautu uzņēmumiem savus pakalpojumus nodrošināt kvalitatīvāk un uzlabot savu konkurētspēju. Uzņēmumiem ir iespēja noteikt savas iespējas digitālajai transformācijai, vēršoties Eiropas digitālās inovācijas centros (Latvijas Informācijas tehnoloģiju klasteris vai Latvijas Digitālais akselerators) un aizpildot digitālā brieduma testu, pēc kura tiek noteiktas iespējas un kopā ar ekspertu izstrādāta ceļa karte ar nepieciešamo investīciju apjomu. Kopumā ir dažādi atbalsta virzieni, kā pilnveidot savu uzņēmumu digitāli: iespēja saņemt voučerus (līdz 5000 euro apmērā), grantus (100 000 euro apmērā) vai aizdevumus ar kapitāla atlaidi līdz 30%, kā arī apmācības. Atbalstu sniegs gan Altum, LIAA, Eiropas Digitālās inovācijas centrs vai asociācijas atkarībā, kāda būs noteiktā nepieciešamā investīcija. Vairāk lasi TE.

Forumu noslēdza paralimpietis Aigars Apinis, sakot “Cik liels ir Tavs gribasspēks, tik liels esi Tu pats”. Zīmīgi, ka pāris minūtes pirms kāpšanas uz skatuves, sportists paguva apmeklēt ELVA stendu. Saruna sākās par mūsu košajām zeķēm, ko sarūpējām foruma apmeklētājiem. Sportistu uzrunāja uz tām attēlotais burts A. Kopīgi prātojām par nozīmi. Virzība uz augšu, mērķiem un virsotnēm, kas jāsasniedz… “Re, kā – man šis viss ir iekodēts divtik,” smaidot noteica Aigrs Apinis un ar zeķu pāri rokās devās uz skatuves pusi.  

(raksts tapis sadarbībā ar BiSmart)

Ekspertu ieteikumi, skaidrojoši video un veiksmes stāsti par IT risinājumiem biznesa pārvaldībā. Piesakies e-pasta jaunumiem!