Efektīvs algu aprēķins un personāla uzskaite ar Business Central

Izdzirdot vārdus algas un personāls, domās uznirst virkne ar darāmajiem darbiem, kas jāpaveic precīzi un laikā. Vai zināji, ka no vairāku darbu darīšanas vienlaicīgi mazinās produktivitāte? Gandrīz 2 stundas dienā darbinieki finanšu nodaļā zaudē darbos, skaidrojot, veicot korekcijas un vadot informāciju vairākās savstarpēji nesaistītās sistēmās. No ELVA projektu vadītājiem bieži dzirdami stāsti, kā, ieviešot grāmatvedības sistēmu uzņēmumā, grāmatvedim beidzot atradās laiks sen gaidītam atvaļinājumam. Iespējams, uz līdzīgiem stāstiem arī balstās ideja par ERP sistēmas Microsoft Dynamics 365 Business Central (iepriekš Navision) algu aprēķina un personāla uzskaites risinājumu.

Šī elastīgā un plaši papildināmā funkcionalitāte personāla procesu pārvaldīšanai un precīzam algu aprēķinam automatizē virkni ikdienas pienākumu. Risinājums atbilst Latvijas Republikas normatīvo aktu un Valsts ieņēmuma dienesta prasībām par grāmatvedību, personāla vadību un algu aprēķinu. Algu un personāla funkcionalitāti izstrādājuši un turpina attīstīt ELVA pieredzējušu profesionāļu komanda sadarbībā ar grāmatvedības un finanšu speciālistiem. Tā tiek pastāvīgi pilnveidota un papildināta atbilstoši normatīvo aktu izmaiņām un Microsoft Dynamics 365 Business Central jauninājumiem. Izmantojot šo risinājumu, lietotājs iegūst ērtu pieeju algu aprēķinam un personāla vadības atbalstam, vienkāršu atskaišu sagatavošanu, darba laika ietaupījumu, kā arī iespēju precīzi analizēt datus.

Kā uzlabot sava algu grāmatveža un personāla vadītāja ikdienu?

Sazināties

Business Central algu aprēķina un personāla uzskaites komponentes:

  1. Microsoft Dynamics 365 Business Central Latvian Payroll – ietver elastīgu veidu, kā ievadīt, uzglabāt un apstrādāt informāciju par uzņēmuma darbiniekiem atbilstoši LR normatīvajiem aktiem. Risinājums paredzēts uzņēmuma darbinieku datu uzturēšanai, kas ietver visus nepieciešamos laukus, un ir izmantojams gan algu aprēķiniem, gan citiem personāla vadības mērķiem.

  2. Microsoft Dynamics 365 Latvian Payroll Advanced (pieejama Payroll lietotājiem) – ietver ātru un precīzu algu aprēķinu, nodokļu aprēķinu, VID un statistikas atskaites, balstoties uz darba laika uzskaiti, nostrādātajām virsstundām, prombūtnēm, apdrošināšanu, piemaksām un ieturējumiem.

  3. Microsoft Dynamics 365 Business Central Latvian Personnel (pieejama Advanced lietotājiem) – ietver personāla vadības dokumentāciju (darba līgumi, autoratlīdzības līgumi un rīkojumi) un automātisku izmaiņu veikšanu darbinieka kartiņā saskaņā ar veiktajām izmaiņām, kā arī ar darbu saistītu pasākumu pārvaldību un automātisku darbinieku apziņošanu.

Vairāk par algu un personāla pārvaldību uzzini te un ELVA izstrādātiem un Latvijai piemērotiem risinājumiem te.

Avots: https://www.randstad.co.uk/market-insights/

Ekspertu ieteikumi, skaidrojoši video un veiksmes stāsti par IT risinājumiem biznesa pārvaldībā. Piesakies e-pasta jaunumiem!